Bi'Merak

 

zeytin ağacı

 

 

Mucizevi zeytin ile ilgili bazı önemli bilgileri sizlerle paylaşmak istedik:

 

*Bi’İlk

Zeytin, 6000 yıldır Akdeniz havzasında görülen, bilinen en eski ağaç türlerinden biridir. Yazının bulunmasından önce yetiştirilen zeytinin, ana vatanı Güneydoğu Anadolu, Suriye ve Filistin bölgesi olarak bilinir. Buradan Girit ve antik Yunan’a, oradan da tüm Akdeniz havzasına yayılmıştır.

 

*Bi’Tıp

Tıp biliminin sembolündeki çift yılanlı asa, zeytin dalıdır. Rivayete göre Tanrı, Hermes’in barıştırıcı gücünü ölçebilmek için asasını iki yılan arasına koyar. Yılanlar kavgayı bırakarak birden asaya sarılır ve ayrılmazlar. O günden beri tıp biliminin sembolü bu görüntü olur.

 

*Bi’Kutsal

En az insanlık tarihi kadar eskidir zeytin ağacının tarihi… Nuh Peygamber’in kasırga sonrası dünyanın düzene girip girmediğini anlamak için gönderdiği beyaz güvercin, ağzında zeytin dalı ile geri döner. O zamandan beri zeytin, barışın, huzurun ve düzenin simgesi olarak kabul edilmiştir.

 

*Bi’Yeşil

Zeytin ağaçlarının yaprakları genelde dökülmez, dökülenlerin yerine yeni çıkan yapraklar da yaz-kış yeşil olur.

 

 

 

 

*Bi’Ölümsüz

İlyada Destanı’nda Homeros, bir zeytin ağacına yaslanır. Zeytin ağacı der ki “Ben herkese aidim ve kimseye ait değilim, sen gelmeden önce de buradaydım, sen gittikten sonra da burada olacağım.” Bu hikayeden dolayı zeytin ağacının ölümsüz olduğu ve köklerinin de ölümsüzlüğü simgelediği düşünülür. Zeytin ağacının bin yıla kadar yaşayabildiği, bazı araştırmalarda 2 bin yıllık zeytin ağaçları olduğu da görülmüştür. Zeytin ağacının uzun ömrünün sırrı yapraklarındaki Oleuropein maddesidir ki bu madde zeytin ve zeytin ağacını korur.

 

*Bi’Verim

Zeytin ağaçlarının uzun ömrünün bir diğer sırrı da bir yıl çok mahsul verirken, ertesi yıl hiç mahsul vermemesidir. Çünkü ağaç dinlenir, kendini yeniler. Periyodisite adı verilen bu duruma halk arasında ise “Var Yılı ve Yok Yılı” denir.

 

*Bi’Tarih

Kökeni M.Ö.2500 yılına kadar uzanan, zaman geçtikçe değerlenen zeytin ve kutsal sıvı altın haline gelen zeytinyağı, yıllardır insanların beslenmesinin temelini oluşturmuştur. Hatta zeytinyağı aydınlatma amacıyla, temizlik ve güzellik ürünlerinde hammadde olarak kullanılmış, birçok farklı dinde ikram malzemesi olmuştur. Yunan mitolojisinde zeytinyağı, tanrıların ölümlülere armağanı olarak kabul edilir. Antik çağlardan beri zeytin ve zeytinyağına ünlü yazarların metinlerinde de atıfta bulunulmaktadır. Hipokrat Yasası, zeytinyağının altmıştan fazla farmasötik kullanımını içerirken, zeytinyağının terapötik özelliklerine de atıfta bulunan birçok metin de vardır. Zeytinyağı ayrıca, cilt hastalıkları ve rahatsızlıkları için uzun süredir etkili bir çare olarak kullanılmaktadır.

 

*Bi’Bilgi

Manisa Kırkağaç'a bağlı Bakır beldesinde bulunan bin 650 yaşındaki zeytin ağacı, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından "Anıt Ağaç" olarak tescillendi.

Manisa Valiliği'nce başlatılan Turizm Seferberliği ve Markalaşma Projesi kapsamında ilçenin tarihi, kültürel ve beşeri zenginliklerinin tespit edilmesi ve tanıtılması için İlçe Marka Takımı'nın toplantısında alınan karar doğrultusunda; Bakır beldesindeki zeytin ağacının yaşının tespit edilmesi için Kaymakamlık tarafından Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bölümüne müracaat edildi. Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Yasin Altan tarafından zeytin ağacının bulunduğu yerde yapılan incelemede ağacın yaşının bin 650 olduğu resmi yazı ile bildirildi. Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 25.01.2013 tarih ve 64 sayılı kararıyla tabiat yapısı, ölçüleri ve diğer özellikleri bakımından anıtsal değere sahip olan zeytin ağacının "Anıt Ağaç" olarak tescil edilmesi uygun bulundu.