Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili uygulamalarımız hakkında Konsensus Gıda Turizm ve Ticaret Ltd.Şti. olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında kişisel verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve aktarılması hususlarında bilgi vermek istiyoruz.

 

www.bizeytin.com internet sitesinin (Website) ziyaret edilmesi, Websitesinden alışveriş yapılması veya Websitesine üye olunması halinde kişisel veriler işlenmekte olup edinilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için şirketimiz tarafından teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde gerekli önlemler alınmaktadır.

Kişisel verilere dair aydınlatma metni aşağıdadır:

  

Websitesinden alışveriş yapılması durumunda (Üyelik olmasa dahi);

 

-Kimlik bilgileri (ad-soyad)

-İletişim bilgileri (adres, telefon numarası, e-posta adresi)

-Faturada belirtilmesi durumunda T.C. kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri)

-Alışveriş bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli vs.)

-Alışveriş kredi kartı ile yapılırsa kredi kartı bilgileri şirketimizce kaydedilmeden ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.

 

Websitesine üye olunması durumunda;

-Kimlik bilgileri (ad-soyad)

-İletişim bilgileri (adres, e-posta adresi, telefon numarası)

-Websitesi kullanım detayları (Websitesindeki davranışlar, işlemler, tercihler, ziyaret edilen ürünler vs.)

-Alışveriş bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli vs.) sistemimize kaydedilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplanması:

Websitesi üzerinden yapılan alışveriş veya üyelik işlemleri ile ilgili paylaşılan bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, Websitesi üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, telefon yoluyla iletişim kurulması esnasında verilen bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle kişisel verileri toplamaktayız.


Kişisel verileri; Websitesi üzerindeki üyelik ve satış süreçlerine ilişkin olarak sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ile veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine; mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanarak topluyoruz.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

-Bizimle iletişime geçildiğinde sorun ve şikayetleri çözümlemek ve gerektiğinde iletişime geçebilmek amacıyla,

-Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlülükleri yerine getirmek amaçlarıyla,

-Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla,

-Satış sonrası süreçlerin yerine getirilebilmesi için bilgileri kaydetmek amacıyla,

-Siparişin ulaştırılabilmesi amacıyla,

-Sistemde oluşturduğumuz kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi amacıyla,

-Fatura düzenlenebilmesi amacıyla,

-Üyelik işlemlerini gerçekleştirmek ve Websitesine üye girişinin yapılabilmesi amacıyla,

-Üye olarak Websitesi üzerinden alışveriş yapılmak istendiğinde her alışveriş işleminde tekrar tüm üyelik bilgilerinin girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgileri kullanılarak alışveriş yapılabilmesi amacıyla,

-Üye olarak sipariş geçmişini görüntüleme hizmeti verebilmek amacıyla, kimlik, iletişim ve alışveriş bilgilerini işliyoruz.

-Genel veya özel kişiselleştirilmiş kampanyaların, avantajların, promosyonların, reklamların, pazarlama faaliyetlerinin oluşturulabilmesi/yapılabilmesi amacıyla Websitesi kullanım detay bilgilerini işliyoruz.

-Ödeme kredi kartı ile yapılmak istendiğinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgilerini işliyoruz. (kredi kartı bilgileri kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır)

  

Kişisel Verileri Kimlere, Hangi Amaçla Aktarmaktayız?

 

-Websitesi üzerinden yapılan alışveriş neticesinde ürün gönderilmesi amacıyla kurye ve kargo hizmeti aldığımız iş ortaklarımızla,

-Kişisel veri toplama süreçlerinde ürün/hizmet desteği ve bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetleri almak gibi amaçlarla yurtiçinde bulunan hizmet sağlayıcılarıyla,

-Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek, dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla,

-Ödemenin kredi kartı ile yapılması halinde kredi kartı bilgilerini, (şirketimiz tarafından kaydedilmeksizin) ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilerle paylaşmaktayız.